Tip van Katrien #3 - Zorg voor sfeer met de juiste verlichting